Ans de Koning

Ik werk vanuit de overtuiging dat mensen heel goed in staat zijn om te reageren op veranderende omgeving, maar dat ze niet altijd in staat zijn om te zien hoe hun kijk op de werkelijkheid en hun gewoonten hen beperken in veranderingsprocessen. De weerstand die we tegenkomen in veranderingsprocessen komt vaak voort uit de oprechte zorg van mensen om bepaalde kwaliteiten van de huidige manier van werken te bewaken. Door mensen met elk hun eigen bril met elkaar in dialoog te brengen en zonder oordeel naar elkaar te luisteren, de verschillen en weerstanden te onderzoeken en van elkaar te leren kunnen er werkelijk nieuwe manieren van samenwerken ontwikkeld worden. Methoden en modellen kunnen in dit proces helpen omdat ze een kader bieden voor analyse en een gemeenschappelijke taal. Ze bieden structuur voor het maken van afspraken over hoe men in een organisatie wil samenwerken. Ze zijn echter nooit in zichzelf voldoende. Voor echte en duurzame verandering is het nodig dat eventuele methoden geplaatst worden in de context van de samenwerking en een basis kunnen vormen voor de interactie en dialoog tussen de mensen die samen willen werken.

Ans Koning