Project Associates

De mens - innerlijke leerpad, beleving, bewustwording - het 'IK'

Professioneel, ervaren, integraal lerende projectmanager

Netwerk van multidisciplinaire adviseurs, trainers, project- en programmamanagers met een integrale visie op projectgeoriënteerd werk met oog voor de veranderende omgeving, het project, de groep en persoonlijk leiderschap.
Brede ervaring met methoden voor projectgeoriënteerd werken en deze praktisch kunnen afstemmen op elk project of programma in iedere situatie.

Lerende Projectmanager

De structuur – methodieken, processen en procedures - het 'HET'

Betrokken, duurzaam, authentiek

Project|Associates is opgericht om de kunst van projectgeoriënteerd werken in alle sectoren van de samenleving te laten doordringen. Daarmee wordt ingespeeld op de behoefte aan flexibele werkwijzen die onzekerheid en verandering benaderen met richting, helderheid en plezier.

Project|Associates ondersteunt mensen en organisaties bij alle facetten van het projectgeoriënteerd werken met een integrale ‘state of the art’ benadering.

Wij hebben een integrale visie op projectgeoriënteerd werk met oog voor de veranderende omgeving, het project, de groep en persoonlijk leiderschap; een brede expertise met methoden voor projectgeoriënteerd werken zoals bijvoorbeeld IPMA, PRINCE2, MSP en MoP, M_o_R en P3O en een ruime ervaring op het gebied van organisatie ontwikkeling en verandering door o.a waardemanagement, leiderschapsontwikkeling en begeleiding en teamvorming en begeleiding.

Onze kracht ligt in het praktisch kunnen afstemmen van projectgeoriënteerde werkwijzen op elke organisatie. Het vertalen van visie en strategie in programma’s van projecten en lijnactiviteiten en het ondersteunen van resultaten met bezieling, zodat deze ook beklijven en zich tot blijvende verandering ontwikkelen.

De cultuur – samenhang van overtuigingen, waarden en afspraken - het 'WIJ'

Hoe doen we dit

De integrale aanpak van Project|Associates gaat uit van het werken met de kwadranten en veronderstelt dat ieder systeem en daarmee organisatie, afdeling, en ook ieder mens, 4 perspectieven in zich heeft die parallel kunnen werken als uitgangspunt, onafhankelijk van elkaar. Ieder systeem kent een voorkeur voor één of twee zienswijzen, echter wil je een verdiepend, meer integrale kijk en begrip krijgen van een situatie, persoon of enige vorm van systeem in deze wereld, is het aan te raden alle 4 kwadranten tegelijkertijd in beschouwing te nemen en hierop het werk te organiseren.

Project Associates werkt daarnaast met 'Project-georienteerde Polariteiten'. Deze laten zich zien in twee assen die in de ontwikkeling van organisaties, projecten en mensen veelvuldig met elkaar in conflict zijn. Bij projecten waar harmonie op deze assen het grootsts is, is de slagingskans maximaal. Deze assen zijn: Autonomie vs Verbinding en Chaos vs Orde.

Project assen

De organisatie en context – systemen, bedrijfstak, maatschappelijke context -het 'ZIJ'

Clienten
Hier treft u een selectie van clienten aan waar onze Associates in het verleden en heden voor hebben gewerkt. Deze bedrijven hebben wij zowel in Nederland als ook meermaals internationaal mogen ondersteunen.

Zakelijke Dienstverlening
Eneco, Océ, KPN, Getronics, KPMG, NCR, Orange Telecom
Financiele Dienstverlening
Rabobank, Fortis Bank en Fortis ASR (nu ASR), ING Bank, Nationale Nederlanden, ABN AMRO bank, PGGM

Educatie & onderwijs
Universiteit Utrecht ,Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Odyssee, Hogeschool Utrecht

Handel & industrie
ThyssenKrupp Accessibility, Shell, KLM, British American Tobacco, Heineken, Cargill, PCM, Cargill, Energoavia

Overheid
UWV, I - Interim Rijk, Ministerie van Binnenlandse zaken, Politie, Raad voor de Rechtspraak, Ministerie van Defensie, ICTU, Ministerie van VROM, Ministerie van Justitie